Auto-Moto ČermákObchodní podmínky


Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě cermakauto.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

1) Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající:

Petr Čermák

Třída Bedřicha Smetany 1625,
504 01 Nový Bydžov,
IČO:43490026.

Kupující je zákazníkem našeho internetového obchodu.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva - kupní smlouva při nákupu v internetovém obchodě se uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

2) Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, s výjimkou případu, kdy si dodávku převezme kupující osobně v kamenné prodejně prodávajícího.

2.1) Doručení

Doručení Českou poštou -pro doručení používáme služeb České pošty. Zboží je možno zaslat obyčejným (cenným) balíkem s doručením obvykle do 2-7 dní nebo balíkem do ruky s doručením do 1-2 dnů. Cena zboží je účtována dle tarifu České pošty. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Osobní odběr - je možný osobní odběr objednaného zboží kupujícím v kamenném obchodě na adrese: Třída Bedřicha Smetany 1625, 504 01 Nový Bydžov.

2.2) Placení

DOBÍRKA - platba v hotovosti při převzetí zásilky kupujícím od dopravce.

HOTOVĚ - platba v hotovosti při osobním převzetí zboží v kamenné prodejně prodávajícího: Třída Bedřicha Smetany 1625, 504 01 Nový Bydžov.

3) Nepřijmutí / nepřevzetí zásilky

V případě nepřijmutí nebo nepřevzetí zásilky kupujícím již odeslaného objednaného zboží od přepravní služby je kupující povinen uhradit prodávajícímu neprodleně poplatek ve výši 300,- Kč. Tento poplatek bude použit na pokrytí nákladů prodávajícího spojených se zasláním zboží (vystavení dokladů, balné, poštovné, odvoz na poštu atd.). Poplatek zašle kupující na adresu prodávajícího: Petr Čermák, Třída Bedřicha Smetany 1625, 504 01 Nový Bydžov. Neuhradí-li kupující tuto dlužnou částku do třiceti dnů od odeslání zásilky, vyhrazuje si prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení počínaje dnem vrácení nedoručené zásilky Českou poštou.

4) Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme poslední dodávku zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení, a to buď dopisem na adresu dodavatele uvedenou výše, nebo pomocí internetové korespondence na e-mail cermakauto@email.cz. Doporučujeme použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený zde, není však povinností kupujícího použít právě tento formulář.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5) Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od kupujícího obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě mu tím nevzniknou další náklady.

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.1) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám kupující oznámí, že odstupuje od této smlouvy, zašle kupující zpět nebo jej předá na adrese prodávajícího, která je uvedená výše. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

5.2) Náklady spojené s převzetím

Kupující ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží.

5.3) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6) Storno objednávky

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující je oprávněn zrušit objednávku nebo její část do 2 hodin po odeslání objednávky. Oznámení o zrušení objednávky zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího: cermakauto@email.cz.

7) Ochrana osobních dat

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje uvedené v registraci budou použity pouze pro plnění objednávek a nebudou poskytnuty třetí osobě. Výjimku tvoří případy, kdy je potřeba třetí osoby při plnění objednávky (přepravní služba atd.).

8) Reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejna prodávajícího na adrese: Třída Bedřicha Smetany 1625, 504 01 Nový Bydžov.

9) Evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Nákupní košík

nákupní košík je
prázdnýKatalog

Autodíly Cermák - AMP - netfirmy.czAuto - netfirmy.cz

Copyright © 2013, Tomáš Jánský - Všechna práva vyhrazena